Ålandsbilder - det var mycket givande att ha gästutställare från andra länder och föreningar.